Československý svaz kuchařů v Praze, o. s.

Založeno 1903
(V roce, kdy Císař Franc Josef Povolil cechovní spolky.)

Orlice

Od 1903 - 1918 tento spolek velmi dobře fungoval, ale stále pod vedením německých kolegů až do roku 1919. Od tohoto roku byl tento spolek pod vedením českých gastronomů v úzké spolupráci s francouzskými kolegy, kteří silně ovlivnily již tak kvalitní českou kuchyni. Tato spolupráce trvala do roku 1939 a při obsazení Československa byly všechny spolky zakázány. Spolek již nebyl nikdy v této podobě obnoven.

Ústřední výbor ČSL. Svazu kuchařů v Praze roku 1925