Výbor

Jaroslav Sapík
předseda představenstva

JUDr. Vladimír Kafka
místopředseda představenstva

Jan Michálek

Marcela Sapíková

Alena Kafková

Momentální stav členské základy je 370 členů.

Předseda zahraničního odboru
Jan Hrubant

Jan Hrubant - pro styk s francouzsky mluvícími zeměmi
Jiří Slanina - pro styk s rusky mluvícími zeměmi
Zdeněk Pohlreich - pro styk s anglicky mluvícími zeměmi
Jiří Havel - pro styk s německy mluvícími zeměmi